Kultutten er navnet på den tidligere værftskantine på adressen Frederiksø 2, Bygning K (se kort). Kultutten er et samarbejde mellem Svendborg Kommune (udlejer) og Andelsforeningen ”Kys Frøen NU” (lejer), med ønsket om at skabe et kulturhus, hvor Svendborgs borgere kan udfolde sig med kulturelle aktiviteter i det unikke havnemiljø på Frederiksøen.

Foreningen ”Kys Frøen NU” blev stiftet 28. oktober 2014 med det ene formål at få lejet værftskantinen til fremtidigt brug som borgerstyret kulturhus. Foreningens første del af målet blev nået d. 17. juni 2015, da lejekontrakten blev underskrevet. Siden da har bestyrelsen for ”Kys Frøen NU” varetaget det organisatoriske arbejde omkring den daglige drift og de nødvendige beslutningsprocesser i videreudviklingen af Kultuttens virke. Bestyrelsen mødes regelmæssigt, sender nyhedsbreve ud, fordeler arbejdsopgaver, sørger for bookingsystem, tager sig af kontakt med kommune og mange, mange andre ting.

Kultutten arbejder på at have en så flad struktur som muligt, så vejen fra idé til udførelsen, bliver så kort som muligt. Alle er velkommen, så kom og lad os høre om din ide. Sammen med andre gode kræfter bliver det meget sjovere og vejen fra ide til udførelse bliver endnu kortere, når der samarbejdes.

Hvis der stadig er ubesvarede spørgsmål se FAQ eller kontakt os på kontakt@kultutten.dk