Nu er vi tæt på at færdiggøre en lejekontrakt med kommunen om lokalerne på Frederiksøen.
Kommunen vil gerne leje ud til foreningen Kys Frøen Nu i et år for 30.000 kr. + 7.500 kr. til depositum.
Lejemålet starter 1. august 2015, og på det tidspunkt skal den samlede husleje betales.
Brugsretten tilhører Kys Frøen Nu, dvs de medlemmer som har tegnet en andel.
Herudover må vi gerne fremleje til andre brugere.
Hvis vi lejer lokalerne ud til kommerciele formål, er det et krav fra Svendborg Kommune,
at det sker på markedsvilkår, så det ikke er konkurrenceforvridende.
Bortset fra huslejen bliver vor største udgift opvarmningen af de dårligt isolerede rum.
Vi forestiller os at opvarmningen skal foregå med elektriske blæsere.
Det mest påtrængende spørgsmål lige nu er, om vi kan vi skaffe andele nok til huslejen?
Vi er nået ca. halvvejs.
Det næste bliver at sætte aktiviteter i gang og finde midler til den daglige drift.
Vi har brug for jeres moralske og praktiske støtte til dette fantastiske projekt.
Kom op af stolene!

FYRAFTENSMØDE I KYS FRØEN NU
Mandag, den 13. april kl. 16.30
i KAMMERATERIET
De fremtidige lokaler er åbne fra kl. 16, hvis du har lyst til at se stedet inden mødet.
Vi sender senere en reminder ud med dagsorden for mødet.

Kategorier: Uncategorized