Byrådet godkendte i december 2014, at der anvendes 4,925 mio kr. til renovering af bygninger på Frederiksøen.
Heraf bruges 3 mio. kr. hovedsageligt  på tagrenovering og elarbejde, så bygningerne ikke forfalder unødigt.
De restende knap 2 mio. kr. bruges til at bane vejen for midlertidige aktiviteter i dele af de ledige bygninger
(f.eks. skaterbane, afholdelse af udstillinger, koncerter og forestillinger i rundbuehallerne).
Bestyrelsen for Kys Frøen Nu var d. 7. januar 2015 inviteret til møde i den gamle værftskantine med to repræsentanter for kommunen:
Allan Filtenborg, afdelingsleder i CET (Center for Ejendomme og Teknisk Service, der administrerer kommunens ejendomme, herunder Svendborg Havn).
Maria Degn, bysociolog, projektleder i afdelingen for Kultur, Erhverv og Udvikling (der bl.a. varetager opgaver indenfor foreninger, klubber, ældreaktiviteter, musik, teater, kunst og andre kulturelle aktiviteter).
På mødet redegjorde vi for de faciliteter, vi som lejere ønsker tilvejebragt: el (herunder kraft til varmeblæser), vand, toilet, flugtveje, brandudstyr, tagtætning.
Kommunen vil som udlejer gerne se et katalog over aktiviteter, vi kan forestille os i lokalerne.
Som bestyrelse har vi påtaget os at være talerør for brugernes ideer og behov – og vi er i færd med at udarbejde det omtalte katalog.
Hjælp os med at gøre kataloget så bredt som muligt – f.eks. ved at sende os forslag til aktiviteter, du kunne tænke dig.
Vi bad kommunen om at sætte os i forbindelse med de øvrige personer og virksomheder, der har vist interesse for at leje lokalerne.
Det er vigtigt, at vi trækker på samme hammel, og kommunen arrangerer et fælles møde i starten af februar.
En af de store fremtidige opgaver bliver at lave en husorden for brug af lokalerne, så ingen føler sig trådt over tæerne.
Og så er det lige nu, vi skal til lommerne og skrabe de resterende andele sammen, så vi kan betale huslejen.
Bestyrelsen består fortsat af Beth Lehner, Charlie Vejlgaard Larsen, Helle Wisbech, John Traczyk og Steen Juhler.
Charlie er stadig formand, mens Helle har overtaget funktionen som kasserer i stedet for Steen.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så indsæt 500 kr i Fynske Bank: Reg.nr. 0815 Kontonummer 3531313509.
Husk at anføre dit navn og din mailadresse sammen med indbetalingen.
Og så skal frøen ellers kysses! Mange hilsner fra bestyrelsen.

Kategorier: Uncategorized