Vi er ikke den eneste ansøger til lejemålet af den tidligere kantine på Frederiksøen og ansøgningerne er i gang med at blive behandlet af Svendborg Kommune. Vi er blevet informeret om, at kommunen påtænker at foretage en istandsættelse af bygningerne, således at de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold bringes i orden med henblik på midlertidig udlejning. Den politiske styringsgruppe, der tager sig af sagen, har søgt økonomiudvalget om 4-5 millioner kroner til dette arbejde. Sagen behandles i december.
Selv hvis istandsættelsen sættes i gang inden nytår (og vi forhåbentlig snart kan underskrive en lejekontrakt), skal vi ikke regne med at kunne tage lokalerne i brug, før reparationerne er udført. Så meget desto vigtigere er det at holde dampen oppe og fortsætte det indledende arbejde med at skabe interesse for vores projekt.

På vores websted www.KysFrøen.Nu har vi lavet en ny side: Aktiviteter, hvor det er meningen, at alle kan komme med forslag til, hvad kantinen og de tilstødende lokaler kan bruges til. Der arbejdes lige nu på højtryk med at få denne gæstebog-funktion til at makke ret (beskytte den åbne adgang mod SPAM), så vi kan fortsætte dialogen.

1. december var Kys Frøen Nu’s samlede bestyrelse gæster ved et Realdania-arrangement i Den Selvforsynende Landsby i Hundstrup. Landsbyen har fået penge fra Fondens kampagne “Underværker – bygningsarvens ildsjæle”. Vi fik en rundvisning på stedet og arrangementet gik efterfølgende ud på at fortælle os om betingelserne for at tage del i de to kommende ansøgningsrunder. Se mere på Undervaerker.dk. Og ikke mindst mødte vi andre ildsjæle med deres projekter og fortalte om vores projekt på Frederiksøen.

Sidst men ikke mindst:
Husk at tegne en andel i KysFrøenNu ved ved at indbetale 500 kr. på vores konto i Fynske Bank: 0815 3531313509.
(De første fire cifre er bankens reg-nummer, de sidste ti er kontonummeret). Husk at opgive dit navn og en emailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Kategorier: Uncategorized