Nu er der kun er et par uger til vi overtager værftskantinen, så vi starter med at gøre Kultutten til vores sted med
ÅBENT HUS lørdag-søndag den 1. og 2. august kl. 10-16
hvor vi gør rent, flytter ind med koste, spande, maling, værktøj og nødvendigt inventar.
Kom og vær med og medbring gerne selv det, du mener, vi kan få brug for – og lad det stå til andres glæde! Vi får et aflåst depot til fælles værktøj.
Alle er velkomne – både til at kigge på lokalerne og på hinanden. Tag kaffe/te med og noget at drikke af – som også gerne må blive stående.

Støtte- og åbningsfest
Der arbejdes på at holde en støtte- og åbningsfest den 8. august – kun en uge efter at vi har overtaget lokalerne. Det vi blive annonceret på Facebook og via nyhedsmail med flere detaljer.

Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside www.kultutten.dk er under opbygning. Indtil den er klar, bruger vi foreningens hjemmeside www.kysfrøen.nu, hvor du bl.a. kan finde foreningens kontonummer, hvis du vil købe en andel til 500 kr. Vi har andele nok til huslejen, derfor vil de efterfølgende andele blive brugt til driftsudgifter som varme, renovation mm.

Kalender og booking
KysFrøenNU’s bestyrelse har en kalender og et bookingsystem i støbeskeen, som alle kan se på hjemmesiden. Her vil man både kunne se, hvad der sker i Kultutten og om der er ledige lokaler, hvis man selv vil lave noget.
Det bliver muligt at reservere et lokale til alt fra loppemarked, musikarrangement til undervisning, dans, yoga, gymnastik og workshops. Men ønskerne skal koordineres, så man kan først være sikker på, at kunne bruge lokalet, når en af bookerne har bekræftet reservationen. Det bliver synligt i kalenderen.
Vi har allerede modtaget reserveringer. Dem håndterer vi indtil videre på regneark. Så tøv ikke med at henvende jer.

Grundplan
På hjemmesiden vil der være en grundplan over begge etager og alle rum bliver forsynet med et nummer, så vi kan skelne dem fra hinanden.
Der vil også ligge fotos af alle rummene på hjemmesiden.

Erhvervslejemål
Private firmaer må gerne leje sig ind i Kultutten for at lave et åbent arrangement, men det bliver til en pris som ikke er konkurrenceforvridende. Vi arbejder på at finde en god pris, der tager hensyn til forholdene.

Kørekort
Andelshaverne får et kørekort som andelsbevis. Det skal bruges, når man reserver et lokale og når man låner en nøgle. Kørekortet er med foto, mailadresse og mobilnummer. De samme oplysninger, som kommer til at stå i bookingkalenderen. På den måde kan vi både se, hvad der sker i Kultutten og hvem man skal kontakte, hvis man vil være med.

Kultuttens husorden
Vi følger det svenske princip for allemandsret:
– man behandler sine omgivelser, mennesker, dyr og natur med respekt
– man må opholde sig og færdes alle steder
– man efterlader altid sine opholdssteder bedre, end da man tog dem i brug
– man tager principielt mere affald med sig, end man selv har medbragt.
Når man får nøglen
Den, der har nøglen, har ansvar for, at lokalet efterlades i samme eller bedre stand, end da man overtog det. Som hjælp følger der en tjekliste med nøglen, hvor der står det, man nemt kan glemme i farten. Tjeklisten afleveres sammen med nøglen.

Depositum
Der skal lægges et depositum til dækning af el- og varmeudgifter. Vi kender ikke beløbsstørrelsen endnu. Bestyrelsen arbejder på, at kunne holde flere af rummene varme og taget er blevet godt isoleret, så der er en chance for, at udgifterne ikke løber løbsk. Der bliver også søgt fondsmidler til dækning af varmekilder og udgifterne.
Udgifterne modregnes i ens depositum i den tid, man har nøglerne.

Arbejdsgrupper og tovholdere
Hvis du har spørgsmål eller idéer eller gerne vil give en hånd med, så send os en mail på info@kultutten.dk eller skriv til os på FB KysFrøenNU, så finder vi den tovholder, der kan hjælpe dig videre.

Fondsmidler
Vi har brug for at søge fondsmidler. Skriv til Helene thaujackson@gmail.com og tilbyd din hjælp!

Igangværende projekter
Vi arbejder med skiltning og med Kultuttens logo. Der blev udpeget 2 vindere, som skal forædle deres forslag, før de kan godkendes. Det endelige logo og vinderen bliver snarest præsenteret. Vi arbejder også med synliggørelse af Kultutten med skiltning og banner.

Visionerne
Der arbejdes også med at kunne bruge flere rum, som i dag ikke er tilgængelige, fordi der ikke er de nødvendige flugtveje. Dette sker i samarbejde med Svendborg Kommune, som har været meget lydhøre over for vores ønsker trods politiske sparekrav.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne gøre det muligt at bruge køkkenet til arrangementer og gerne indgå i socialøkonomiske projekter.

Kategorier: Uncategorized