Et næsten enstemmigt JA

37 deltog i generalforsamlingen i foreningen Kys Frøen NU hos Bente Hovendal/Woodnwonder på Frederiksøen mandag, den 8. juni.

Heraf var der 28 stemmeberettigede/andelshavere og 27 stemte for, at lejekontrakten med Svendborg Kommune skulle skrives under.

Charlie Vejlgaard Larsen har underskrevet kontrakten og sendt den til CETS/Allan Filtenborg.

Charlie blev genvalgt som formand, da den nye bestyrelse konstituerede sig mandag den 15. juni. Christian Sørensen blev næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Katja Werenskiold, Helene Thau Jackson og Margit Lolk, suppleanter er Astrid Madsen og Beth Lehner, som begge deltager i bestyrelsesmøderne.

Der blev dannet følgende arbejdsgrupper:

Åbnings- og støttefest

Husorden

Håndværkergruppe

Fondsgruppe

Booking og hjemmesidekoordinering

Inventargruppe

Facebook-koordinator

Idégruppe

Frivilligkoordinatorer: Beth beth@lehner.dk og Margit margit.lolk@drejo.dk formidler kontakt til de relevante arbejdsgrupper

Presse Charlie 61131974 og Beth beth@lehner.dk

Når lokalerne tages i brug 1. august, bliver bestyrelsens primære opgave at koordinere og stå for booking af lokaler til de mere end 60 andelshavere.

Andele kan stadig købes for 500 kr.

Foreningen opfordrede alle på Facebook til at komme med forslag til et navn til det nye kultursted i værftskantinen.

Ud af de indkomne forslag valgte bestyrelsen KULTUTTEN – en kombination af Kultur og værftsarbejdernes navn for kantinen, Tutten.

Den fremtidige hjemmeside kommer til at hedde www.kultutten.dk

Vi har smøget ærmerne op!

Mvh Bestyrelsen

Kategorier: Uncategorized