Nyhedsbrev nr. 6: marts 2015

Nu er vi tæt på at færdiggøre en lejekontrakt med kommunen om lokalerne på Frederiksøen.
Kommunen vil gerne leje ud til foreningen Kys Frøen Nu i et år for 30.000 kr. + 7.500 kr. til depositum.
Lejemålet starter 1. august 2015, og på det tidspunkt skal den samlede husleje betales.
Brugsretten tilhører Kys Frøen Nu, dvs de medlemmer som har tegnet en andel.
Herudover må vi gerne fremleje til andre brugere. (mere…)

Nyhedsbrev nr. 5: februar 2015

Siden sidst har kommunens ejendomsafdeling, repræsenteret ved Allan Filtenborg,
inviteret til et møde med os og de andre, som har søgt om brug af kantinen.
Det var d. 5. feb. og blev holdt på Kammerateriet.
Siden ansøgningerne blev sendt til kommunen i sensommeren og frem til nu, er nogle af ansøgerne faldet fra,
så i praksis var vi KysFrøenNU, Kammerateriet og Kim Hedemann, som ønsker atelier-plads. (mere…)

Nyhedsbrev nr. 3: december 2014

Vi er ikke den eneste ansøger til lejemålet af den tidligere kantine på Frederiksøen og ansøgningerne er i gang med at blive behandlet af Svendborg Kommune. Vi er blevet informeret om, at kommunen påtænker at foretage en istandsættelse af bygningerne, således at de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold bringes i orden med henblik på midlertidig udlejning. Den politiske styringsgruppe, der tager sig af sagen, har søgt (mere…)

Nyhedsbrev nr. 2: november 2014

Søndag d. 9/11 2014 kl. 15-17 holdt vi Åbent hus i den tidligere værftskantine på Frederiksøen
For at give et indtryk af stedets muligheder havde vi arrangeret opvisning i tango,
arbejdende kunstudstilling samt hatteværksted. Der kom et halvt hundrede besøgende.
Et par af dem havde slet ikke hørt om begivenheden, men var ude at spadsere på Frederiksøen
i det gode vejr. De havde set skiltene med “Åbent hus”, var blevet nysgerrige
og var positivt overraskede over vores idé om at bruge det enestående sted til kulturelle formål. (mere…)