Nyhedsbrev nr.16 August 2016

Kære alle i dejlige mennesker   Der blev ved seneste generalforsamling valgt en ny bestyrelse. Grundet sommertid og ferier blev det først muligt af afholde første bestyrelses møde torsdag d. 4/8 2016 hvor bestyrelsen endeligt blev konstitueret. Uden slagsmål og uenighed er bestyrelsen nu kommet på sin plads. Til glæde for os alle har Charlie indvilliget i at tage en tørn mere som formand, Bo tager tjansen som næstformand, Katja styrer stadig farvekoderne i bookingsystemet Læs mere…

Vi mangler frivillige skribenter

Da Kultutten er en frivillig en non-profit forening, har vi til tider svært ved at finde frivillige til alle arbejdsopgaver, og de frivillige vi her har vi kun til låns, der har desværre været mandefald på flere arbejdsgrupper og vi har derfor brug for hjælp til få skrevet tekster til blandt andet hjemmeside, nyhedsbrev, artikler og Facebook opdateringer. Skriv til formanden hvis du kan hjælpe!(charlie@kultutten.dk) Du bestemmer selv hvor meget og hvor ofte du har Læs mere…

Nyhedsbrev nr.14: Oktober 2015

Kære andelshavere og læsere af vores nyhedsbreve

Endelig fik vi tilladelse til at bruge værftskantinen – så på det punkt er forenings mål nået – vi har fået en lejekontrakt, huslejen er betalt for et års leje og nu må vi bruge lokalerne!

Desværre må vi ikke bruge alle lokalerne til offentlige arrangementer – endnu. Vi mangler det gamle baderum. Arbejdet med klargøring af rummet er i gang. Det er et rum fuld af muligheder og nogle har allerede et godt øje til det.

astrid arbejder i badrum på kultuttenvinkelsliber i badrum i kultutten

Der arbejdes seriøst med at få de nødvendige tilladelser – og det er ikke noget, man lige får, skal vi hilse og sige. (mere…)

Nyhedsbrev nr.13: September 2015

Først vil vi beklage, at kun Facebook-brugere er blevet løbende orienteret. Det skyldes ikke manglende vilje, men manglende hænder til alle de opgaver, vi som bestyrelse har kastet os ud i.
Hermed lidt kompensation.Den længe savnede brandtrappe er kommet på plads. Det baner vejen for, at vi må opholde os i lokalerne! magler dog stadig en ibrugtagelsestilladelse!
ny brandtrappe til kultutten

Kultutten har fået sit eget logo.
Kultutten's nye logo 
(mere…)

Nyhedsbrev nr.12: juli 2015

Nu er der kun er et par uger til vi overtager værftskantinen, så vi starter med at gøre Kultutten til vores sted med
ÅBENT HUS lørdag-søndag den 1. og 2. august kl. 10-16
hvor vi gør rent, flytter ind med koste, spande, maling, værktøj og nødvendigt inventar.
Kom og vær med og medbring gerne selv det, du mener, vi kan få brug for – og lad det stå til andres glæde! Vi får et aflåst depot til fælles værktøj.
Alle er velkomne – både til at kigge på lokalerne og på hinanden. Tag kaffe/te med og noget at drikke af – som også gerne må blive stående. (mere…)

Nyhedsbrev nr.11: juni 2015

EFTERLYSNING Vi søger gode forslag til et logo til KULTUTTEN. Har du en idé, så send den til Helene på mail: Mail er fjernet da forslag ikke længer kan indsændes! Stikord: få detaljer, blødt og rundt, enkelt, fællesskab, kærlighed, frihed, værft, det maritime, kreativitet, fest, initiativ, aktivisme, tolerance, liv, vibrationer, idéer. Præmien er en fantastisk synliggørelse af din idé og tapas for 2 på Kammerateriet. Sidste frist er søndag, den 12. juli kl. 12:00 Se Læs mere…

Nyhedsbrev nr.10: juni 2015

Et næsten enstemmigt JA

37 deltog i generalforsamlingen i foreningen Kys Frøen NU hos Bente Hovendal/Woodnwonder på Frederiksøen mandag, den 8. juni.

Heraf var der 28 stemmeberettigede/andelshavere og 27 stemte for, at lejekontrakten med Svendborg Kommune skulle skrives under.

Charlie Vejlgaard Larsen har underskrevet kontrakten og sendt den til CETS/Allan Filtenborg.

Charlie blev genvalgt som formand, da den nye bestyrelse konstituerede sig mandag den 15. juni. Christian Sørensen blev næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Katja Werenskiold, Helene Thau Jackson og Margit Lolk, suppleanter er Astrid Madsen og Beth Lehner, som begge deltager i bestyrelsesmøderne. (mere…)

Nyhedsbrev nr. 9: juni 2015

Og det meddeles netop nu, at Fynske Bank har oplyst, at der er købt andele i Kys Frøen Nu i Svendborg for 30.000 danske kroner. Nu skal der LIV på Frederiksøen! Lejekontrakten er på plads og vi har andele nok til at skrive under. Hurra for det! Derfor indkalder Kys Frøen Nu til generalforsamling mandag d. 8. Juni kl. 16.30 og den holdes på Woodnwonder, som ligger et stykke længere henne af kajen “til højre Læs mere…

Nyhedsbrev nr. 7: april 2015

Nu er lejekontrakten forhandlet færdig mellem KysFrøenNu og kommunens ejendomsadministration. Herefter skal papirerne gennem kulturudvalg, økonomiudvalg samt byrådet – og det sker i løbet af maj. Men før vi skriver under på kontrakten, skal vi have skaffet 1 års husleje og depositum, i alt 37.500 kr. I skrivende stund er der tegnet 27 anparter à 500 kr = 13.500 kr. Det er altså lige nu, du skal mobilisere familie og venner til at tegne en Læs mere…