Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 6: marts 2015

Nu er vi tæt på at færdiggøre en lejekontrakt med kommunen om lokalerne på Frederiksøen. Kommunen vil gerne leje ud til foreningen Kys Frøen Nu i et år for 30.000 kr. + 7.500 kr. til depositum. Lejemålet starter 1. august 2015, og på det tidspunkt skal den samlede husleje betales. Brugsretten tilhører Kys Frøen Nu, dvs de medlemmer som har tegnet en andel. Herudover må vi gerne fremleje til andre brugere. (mere…)

Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 5: februar 2015

Siden sidst har kommunens ejendomsafdeling, repræsenteret ved Allan Filtenborg, inviteret til et møde med os og de andre, som har søgt om brug af kantinen. Det var d. 5. feb. og blev holdt på Kammerateriet. Siden ansøgningerne blev sendt til kommunen i sensommeren og frem til nu, er nogle af ansøgerne faldet fra, så i praksis var vi KysFrøenNU, Kammerateriet og Kim Hedemann, som ønsker atelier-plads. (mere…)

Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 4: januar 2015

Byrådet godkendte i december 2014, at der anvendes 4,925 mio kr. til renovering af bygninger på Frederiksøen. Heraf bruges 3 mio. kr. hovedsageligt  på tagrenovering og elarbejde, så bygningerne ikke forfalder unødigt. De restende knap 2 mio. kr. bruges til at bane vejen for midlertidige aktiviteter i dele af de ledige bygninger (mere…)

Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 3: december 2014

Vi er ikke den eneste ansøger til lejemålet af den tidligere kantine på Frederiksøen og ansøgningerne er i gang med at blive behandlet af Svendborg Kommune. Vi er blevet informeret om, at kommunen påtænker at foretage en istandsættelse af bygningerne, således at de sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold bringes i orden med henblik på midlertidig udlejning. Den politiske styringsgruppe, der tager sig af sagen, har søgt (mere…)

Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 2: november 2014

Søndag d. 9/11 2014 kl. 15-17 holdt vi Åbent hus i den tidligere værftskantine på Frederiksøen For at give et indtryk af stedets muligheder havde vi arrangeret opvisning i tango, arbejdende kunstudstilling samt hatteværksted. Der kom et halvt hundrede besøgende. Et par af dem havde slet ikke hørt om begivenheden, men var ude at spadsere på Frederiksøen i det gode vejr. De havde set skiltene med "Åbent hus", var blevet nysgerrige og var positivt overraskede over vores idé om at bruge det enestående sted til kulturelle formål. (mere…)

Uncategorized

Nyhedsbrev nr. 1: november 2014

Vi kan glæde os over at foreningen blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28/10 på Kammerateriet. De endelige vedtægter og et referat kan læses på vores hjemmeside www.kysfrøen.nu Bestyrelsen har konstitueret sig således: Charlie (formand), Steen (kasserer), Beth, John og Helle (andre opgaver). Vi besluttede at lave en rundvisning i kantine (mere…)