Nyhedsbrev nr.14: Oktober 2015

Kære andelshavere og læsere af vores nyhedsbreve

Endelig fik vi tilladelse til at bruge værftskantinen – så på det punkt er forenings mål nået – vi har fået en lejekontrakt, huslejen er betalt for et års leje og nu må vi bruge lokalerne!

Desværre må vi ikke bruge alle lokalerne til offentlige arrangementer – endnu. Vi mangler det gamle baderum. Arbejdet med klargøring af rummet er i gang. Det er et rum fuld af muligheder og nogle har allerede et godt øje til det.

astrid arbejder i badrum på kultuttenvinkelsliber i badrum i kultutten

Der arbejdes seriøst med at få de nødvendige tilladelser – og det er ikke noget, man lige får, skal vi hilse og sige. (mere…)

Nyhedsbrev nr.13: September 2015

Først vil vi beklage, at kun Facebook-brugere er blevet løbende orienteret. Det skyldes ikke manglende vilje, men manglende hænder til alle de opgaver, vi som bestyrelse har kastet os ud i.
Hermed lidt kompensation.Den længe savnede brandtrappe er kommet på plads. Det baner vejen for, at vi må opholde os i lokalerne! magler dog stadig en ibrugtagelsestilladelse!
ny brandtrappe til kultutten

Kultutten har fået sit eget logo.
Kultutten's nye logo 
(mere…)

Nyhedsbrev nr.12: juli 2015

Nu er der kun er et par uger til vi overtager værftskantinen, så vi starter med at gøre Kultutten til vores sted med
ÅBENT HUS lørdag-søndag den 1. og 2. august kl. 10-16
hvor vi gør rent, flytter ind med koste, spande, maling, værktøj og nødvendigt inventar.
Kom og vær med og medbring gerne selv det, du mener, vi kan få brug for – og lad det stå til andres glæde! Vi får et aflåst depot til fælles værktøj.
Alle er velkomne – både til at kigge på lokalerne og på hinanden. Tag kaffe/te med og noget at drikke af – som også gerne må blive stående. (mere…)

Nyhedsbrev nr.10: juni 2015

Et næsten enstemmigt JA

37 deltog i generalforsamlingen i foreningen Kys Frøen NU hos Bente Hovendal/Woodnwonder på Frederiksøen mandag, den 8. juni.

Heraf var der 28 stemmeberettigede/andelshavere og 27 stemte for, at lejekontrakten med Svendborg Kommune skulle skrives under.

Charlie Vejlgaard Larsen har underskrevet kontrakten og sendt den til CETS/Allan Filtenborg.

Charlie blev genvalgt som formand, da den nye bestyrelse konstituerede sig mandag den 15. juni. Christian Sørensen blev næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Katja Werenskiold, Helene Thau Jackson og Margit Lolk, suppleanter er Astrid Madsen og Beth Lehner, som begge deltager i bestyrelsesmøderne. (mere…)